mapa | kontakt | početna |

Raiffeisen FUTURE

Penzioni fondovi | Dobrovoljni penzijski fond

RAIFFEISEN FUTURE a.d., društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom | RAIFFEISEN FUTURE a.d., društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom web


Uto, 20/09/2022

2988.87

Promena

0.00

Adresa
Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 2207180
Fax: +381 11 2207186
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan 0.00
1 nedelja -0.02
1 mesec +0.10
3 meseca -6.83
6 meseci -5.65
1 godina -7.54
od osnivanja +198.89
+2022 -6.30
+2021 +0.41
+2020 +1.72
+2019 +4.87
+2018 +4.92
+2017 +4.29
+2016 +7.50
+2015 +13.05
+2014 +9.00
+2013 +12.57
+2012 +10.97
+2011 +7.37
+2010 +8.82
+2009 +12.19
+2008 +5.19
+2007 +19.27

Osnovni podaci

Tip Penzioni fondovi
Vrsta Dobrovoljni penzijski fond
Početak rada Čet, 16/11/2006
Starost fonda 6456 dana
Naknade
Min. ulog 1000.00
Ulazna 2.0%-3.0%
Izlazna
Upravljačka 2.0000%

Investicioni cilj

Cilj Društva je da organizuje i upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom kako bi ostvarilo optimalne prinose na imovinu Fonda i tako obezbedilo što sigurniju budućnost svojim članovima. Član Fonda se postaje potpisivanjem ugovora o članstvu. Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda je u potpunosti u svojini članova fonda i odvojena je od imovine Društva. U skladu sa strategijom i ciljem fonda, Društvo nastoji da ostvari najbolji mogući prinos ulaganjem u domaće i strane finansijske instrumente. Takođe treba naglasiti da je naša investiciona politika ograničena zakonom u domenu investiranja.

Investiciona politika

Fond je organizovan na takav način da se redovno prate zbivanja na finansijskim tržištima na kojima se trguje hartijama od vrednosti iz kojih se sastoji imovina Fonda i da se vrši selekcija izdavalaca tih instrumenata u skladu sa stepenom rizika ulaganja i očekivanim stopama prinosa. Ako je moguće, ovi podaci se prate u vremenskom periodu od najmanje tri prethodne godine i na osnovu projekcija koji će se desiti u naredne tri godine. U tom smislu, Fond je organizovan tako da je pretežno usmeren ka likvidnijim i stabilnijim finansijskim instrumentima, sa umerenim stopama prinosa i nižim stopama rizika. Investiciona politika Društva teži ka optimizaciji portfolija, a u skladu sa zakonskim propisima.

Portfolio menadžer

Sunčica Pribišević

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 2000.god. Od 2001.god. zasniva radni odnos u Brokersko-dilerskom društvu Energo Broker a.d. iz Beograda. Od 2001.godine je stekla zvanje brokera do 2006.god. radi u Odeljenju za brokerske poslove kao ovlašćeni broker a od 2006.god. samostalno obavlja poslove dilera odnosno poslove praćenja i analize trgovanja i davanje predloga direktoru o dilerskoj kupovini i prodaji akcija i obveznica na Berzi.

Istovremeno, samostalno obavlja poslove iz delokruga korporativnog agenta do 2007.god. U tom periodu Energo Broker je radio sledeće poslove: Ponuda Grand kafe za preuzimanje akcija AD “Štark”-a, Sticanje sopstvenih akcija AD “Centroproizvod”, spajanje uz pripajanje AD “Mlekara Zemun”, AD “Impaz” AD “Imlek”-u, Ponuda Accione Investments za preuzimanje akcija Turističkog društva Putnik a.d kao i dokapitalizacije, poništenje sopstvenih akcija, povećanje kapitala na osnovu obaveznog investiranja kupca itd. Početkom 2007. zaposlena je na poslovima kontrolora.

Izveštaj o strukturi imovine

 

Struktura fonda portfolia na dan 31.05.2009.