mapa | kontakt | početna |

Raiffeisen CASH

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 16/05/2024

2239.65

Promena

+0.01

Adresa
Đorđa Stanojevića 16
11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3202 100
Fax: +381 11 220 7770
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.01
1 nedelja +0.08
1 mesec +0.37
3 meseca +1.07
6 meseci +2.14
1 godina +4.45
od osnivanja +123.97
-2024 +1.62
2024 Q2 +0.57
2024 Q1 +1.05
+2023 +4.38
+2022 +1.49
+2021 +0.77
+2020 +1.31
+2019 +3.14
+2018 +2.68
+2017 +3.14
+2016 +4.04
+2015 +6.85
+2014 +8.68
+2013 +11.50
+2012 +11.95
+2011 +13.80
+2010 +8.70

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 04/03/2010
Starost fonda 5190 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 0
Izlazna 0
Upravljačka 1%

Investicioni cilj

Cilj Fonda je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, kroz ulaganje imovine Fonda za svoje članove obezbedi ostvarivanje stabilnog ali kontinuiranog prinosa, zaštiti ulaganje od tržišnih oscilacija, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

  • do 100% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
  • do 100% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije,
  • do 60% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji i drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, odnosno OECD-a, odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.

Dokumenta