mapa | kontakt | početna |

Raiffeisen CASH

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Raiffeisen Invest a.d., Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Pon, 06/12/2021

2080.03

Promena

+0.01

Adresa
Đorđa Stanojevića 16
11070 Novi Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 3202 100
Fax: +381 11 220 7770
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan +0.01
1 nedelja +0.01
1 mesec -0.05
3 meseca -0.09
6 meseci +0.24
1 godina +0.85
od osnivanja +108.00
-2021 +0.76
2021 Q4 -0.13
2021 Q3 +0.28
2021 Q2 +0.29
2021 Q1 +0.31
+2020 +1.31
+2019 +3.14
+2018 +2.68
+2017 +3.14
+2016 +4.04
+2015 +6.85
+2014 +8.68
+2013 +11.50
+2012 +11.95
+2011 +13.80
+2010 +8.70

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 04/03/2010
Starost fonda 4296 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 0
Izlazna 0
Upravljačka 1%

Investicioni cilj

Cilj Fonda je da, odgovornim i profesionalnim upravljanjem, kroz ulaganje imovine Fonda za svoje članove obezbedi ostvarivanje stabilnog ali kontinuiranog prinosa, zaštiti ulaganje od tržišnih oscilacija, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.

Investiciona politika

Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

  • do 100% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji i bankama sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
  • do 100% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji, drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije i Narodna banka Srbije,
  • do 60% u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji i drugo pravno lice uz garanciju Republike Srbije,
  • do 25% u dugoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, odnosno OECD-a, odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama,
  • do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.

Dokumenta