mapa | kontakt | početna |

Triumph

Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Sre, 12/05/2021

155.50

Promena

-1.00

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -1.00
1 nedelja -2.07
1 mesec +2.55
3 meseca +2.55
6 meseci +2.55
1 godina +2.55
od osnivanja -84.45
+2021 +2.55
+2019 -7.01
+2018 -7.89
+2017 -24.39
+2016 +5.23
+2015 -37.39
+2014 -9.09
+2013 -19.60
+2012 -38.43
+2011 +24.40
+2010 +5.49
+2009 +10.08
+2008 -45.33

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Početak rada Čet, 21/02/2008
Starost fonda 5994 dana
Naknade
Min. ulog  
Ulazna 0.0%
Izlazna 0.0%-1.0%
Upravljačka 2.50%

Investiciona politika

Budući da predstavlja fond rasta vrednosti imovine, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU dužno je da najmanje 75 odsto imovine otvorenog investicionog fonda TRIUMPH ulaže u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

  • Akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
  • Strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
  • Akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.
Preostalih 25 odsto imovine Fonda, Društvo ILIRIKA DZU može da ulaže u ostale vrste hartija od vrednosti, novčane depozite i finansijske derivate, a sve u skladu sa važećim Zakonom o investicionim fondovima Republike Srbije.

Portfolio menadžer

OBAVEŠTENJE

Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.

Dokumenta

Formulari