mapa | kontakt | početna |

IRTL

Iritel a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa | Iritel a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasaprospekt, web, email

Sektor: Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti | Osnovna delatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama
Adresa: Batajnički put 23, Beograd, Republika Srbija | Telefon: 011 3073 505 | Faks: 011 3073 434

Cena

560.00

Promet (mil.)

0.01

Čet, 09/08

+0.90

Obim

20.00

Pokazatelji
Broj hartija 290104
Knjig. cena 3241.57
Tr. kap. (mil.) 162.46
EPS 111.25
Promet (1 god., mil.) -.--
P/E 5.03
P/B 0.17
P/S 0.28
ROE 19.87
ROA 4.25
Metod Metod preovlađujuće cene
CFIKod ESVUFR
ISIN RSIRITE83056
Valuta RSD
Trgovanje od 8. maj 2007

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet

Poslovni prihod (mil.)
2009/2008 -3.91
2008/2007 -0.56
2007/2006 -0.97
2006/2005 -1.26
2005/2004 -13.05
Dobit (mil.)
2009/2008 -22.58
2008/2007 +1.53
2007/2006 -37.24
2006/2005 +9.97
2005/2004 -54.02
Aktiva (mil.)
2009/2008 +8.93
2008/2007 +2.72
2007/2006 +32.91
2006/2005 +10.99
2005/2004 +8.47

Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Čet, 09/08/2018
Datum Čet, 09/08/2018
Cena 560.00
Promena +0.90
Otvaranja 0.00
Min 0.00
Max 0.00
Promet (mil.) 0.01
Obim 20.00
Traznja 920.00
Ponuda 446.00
Promene
Period Vrednost
1 dan +0.90
1 nedelja +7.28
1 mesec +4.67
3 meseca +1.82
6 meseci -28.21
1 godina +21.48
+2018 -13.71
+2017 +8.35
+2016 -26.95
+2015 +124.66
+2014 +40.38
+2013 +8.33
+2012 -31.43
+2011 -27.08
+2010 +2.35
+2009 -78.48
+2008 -51.58
+2007 +12.50

Pretraga simbola