mapa | kontakt | početna |

EPUA

Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa | Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasaprospekt

Sektor: Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti | Osnovna delatnost: Projektovanje građevinskih i drugih objekata
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 12, Beograd, Srbija | Telefon: 011/310-13-06 | Faks: 011/310-13-62

Cena

1500.00

Promet (mil.)

0.35

Pet, 25/05

0.00

Obim

231.00

Pokazatelji
Broj hartija 336314
Knjig. cena -.--
Tr. kap. (mil.) 504.47
EPS -.--
Promet (1 god., mil.) -.--
P/E -.--
P/B -.--
P/S -.--
ROE -.--
ROA -.--
Metod Metod preovlađujuće cene
CFIKod ESVUFR
ISIN RSEPUAE97153
Valuta RSD
Trgovanje od 16. mart 2007

Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
Promet
Pokazatelji sličnih kompanija
Istorija
Sektor za dan: Pet, 25/05/2007

Pretraga simbola